Hộp ngăn kéo đơn chuồn
Hộp ngăn kéo đơn chuồn
Xem Ảnh lớn
Giá: 0 VNĐ
Trạng thái: Hàng có sẵn
Loại sản phẩm: Hộp ngăn kéo đơn chuồn
Đánh giá: Chưa có

Hộp ngăn kéo đơn chuồn

Width: 8cm

Height: 4cm

Length: 12cm

Materials : Stone

Colour: Red

Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Ứng dụng: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.